O GOBERNO LOCAL CREARÁ UNHA OFICINA ECONÓMICA DE ASESORAMENTO PARA AS PERSOAS AUTÓNOMAS E AS PEQUENAS EMPRESAS DA CIDADE

O GOBERNO LOCAL CREARÁ UNHA OFICINA ECONÓMICA DE ASESORAMENTO PARA AS PERSOAS AUTÓNOMAS E AS PEQUENAS EMPRESAS DA CIDADE

  • Post category:PRESCO

O executivo de Inés Rey dedicará máis do 50% do Plan de Reactivación Económica (PRESCO) a axudas directas a persoas autónomas e a micropemes O concelleiro de Economía, José Manuel Lage, explica que “as axudas directas cubrirán cotas da seguridade social, autónomos, alugueiros de locais e xuros por obtención de créditos”

O vindeiro luns celebrarase un pleno extraordinario que permitirá aprobar o Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña (PRESCO), que o Goberno local negociou con todos os grupos políticos da Corporación ao longo das últimas semanas. O Concelleiro de Economía, José Manuel Lage, adianta a intención do Goberno local de crear “unha oficina económica de asesoramento para persoas autónomas e pequenas empresas na tramitación de axudas, tanto locais como doutras administracións”. A creación da oficina, unha das moitas medidas incluídas no Plan de Reactivación, é para o Goberno local  “imprescindible porque as empresas e as persoas autónomas tamén precisan de información e de axuda especializada”.

O executivo que dirixe Inés Rey dedicará máis do 50% do Plan de Reactivación Económica (PRESCO) a axudas directas a persoas autónomas e a micropemes. Lage explica que “aprobaremos unha liña de axudas directas dirixida ao mantemento da actividade económica de autónomas/os e pequenas empresas, co obxecto de contribuírmos a mitigar os efectos da crise”.

As axudas directas cubrirán costes básicos da actividade económica como son as cotas da seguridade social e de autónomas/os, no período comprendido entre xullo e decembro. Tamén poderán incluirse alugueiros de locais comerciais ou de servizos, así como os xuros. As axudas oscilarán entre os 1.500 euros e os 2.500 euros, e o Goberno local está estudando a posibilidade de poder facer anticipos das axudas, con control legal e garantías sobre os fondos que se concedan, xa que son fondos públicos e debe extremarse o coidado na asignación de recursos a terceiros.

Ao longo do mes de xuño, o Goberno local elaborará as bases da convocatoria que incluirán as medidas económicas contempladas no Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña (PRESCO).

O Goberno Local tamén subvencionará o pago de xuros das operacións de crédito concertadas para a obtención de liquidez, complementarias dos créditos ICO. A contía da subvención será o 75% do aboado en concepto de xuros, cun límite de 600 euros por persoa beneficiaria. Lage defende “o diálogo e a negociación política” como unha ferramenta de primeira magnitude “que fixo posible un acordo unánime e que será positivo para a economía da nosa cidade”, pero tamén recorda que “as medidas e axudas que imos implantar suporán un esforzo económico extraordinario para o Concello da Coruña, dado que asumiremos novamente competencias que son propias doutras administracións”.