PROGRAMACIÓN CULTURAL

A programación cultural do PRESCO ten como obxectivo apoiar ao tecido cultural e ao mesmo tempo favorecer o consumo no comercio e na hostalería nos diferentes barrios da Coruña. O Programa contempla a realización de máis de 60 eventos (concertos, teatro, danza, animación de rúa, monólogos, etc.) nos diferentes barrios da cidade a partir do 10 de decembro.