BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS EMPRESAS NO PRESCO

Convócanse subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña no ano 2021 como consecuencia da crise do COVID-19.

Que finalidade ten a convocatoria?

Promover a consolidación do tecido comercial, profesional, hostaleiro e en xeral empresarial, así como apoiar o mantemento e a creación de emprego.

A quen se dirixen as subvencións?

Microempresas e persoas traballadoras autónomas que buscan manter a súa actividade económica coa axuda do pago de cotas de Seguridade Social, axudas para sufragar alugueiros de locais comerciais, de hostalería ou do sector servizos e axudas para o pago da cota empresarial polo persoal a cargo da empresa ou que teñen contratado persoal entre xaneiro e agosto de 2021.

Prazo de solicitudes finalizado

CRÉDITO ORZAMENTARIO

0
Importe global das subvencións obxecto desta convocatoria específica

LIÑAS DE ACTUACIÓN

0
SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRENTES

Apoio e mantemento da actividade económica

Axudas de 2.000 euros para: A) Pago de cotas de Seguridade Social no réxime especial de persoas físicas autónomas. B) Pago da cota empresarial polo persoal a cargo da empresa. C) Pago de alugueiros de locais comerciais, de hostelería ou do sector servizos.
0
AXUDAS Á CONTRATACIÓN LABORAL

Axudas á contratación laboral

Axudas de 2.500 euros para a contratación de persoas desempregadas efectuadas entre xaneiro e agosto de 2021 con contrato indefinido ou temporal cunha duración mínima dun ano.

BENEFICIARIOS

0
Límite máximo da subvención para cada persoa beneficiaria física o xurídica para as axudas de apoio e mantemento da actividade económica
0
Límite da axuda por contratación de persoal

AUTÓNOMOS

Persoas físicas traballadoras autónomas dadas de alta no RETA ou en cualquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social o mutualidade de colexio profesional.

MICROEMPRESAS

As sociedades que teñan a condición de microempresas, que reúnan dous dos seguintes requisitos: que o total das partidas do activo non supere o millón de euros, que o importe neto da súa cifra anual de negocios no supere o millón de euros, que o número medio de traballadores empregados non sexa superior a dez.